Lokalita
km
Cena

Pravidlá pridávania inzerátov

Prevádzkovateľ inzertného portálu Blšák.eu nezodpovedá za obsah ani formu pridaných inzerátov.

  • Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo v rozpore s dobrými mravmi.
  • Vyhradzujeme si právo vymazať alebo presunúť nevhodné alebo duplicitné inzeráty.
  • Vyhradzujeme si právo zverejniť pridané inzeráty na serveroch tretích strán bez súhlasu Používateľa.
Platnosť inzerátu

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 60 dní. Po tejto dobe bude automaticky zmazaný.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.
Prevádzkovateľ portálu je oprávnený meniť a vylepšovať služby poskytované serverom bez súhlasu používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien používateľovi.

Tím Blšák.eu